Trastorns de l'Aprenentatge: Dislèxia, Discàlculia, Disortografia, Disgrafia, manca d'atenció i memòria, estimulació de la velocitat lectora, entrenament en la comprensió lectora ...

Truca’ns i t'informem
Telèfon: 937136353
TRAMITACIÓ DE BEQUES I AJUDES ECONÒMIQUES:

PSICOCENTRE SALUSMENT assessora als Pares per poder sol·licitar les ajudes econòmiques o beques que estiguin vigents legalment. Tanmateix, PSICOCENTRE SALUSMENT compleix els requisits legals per realitzar els diferents Programes d’Intervenció i/o Tractament des del nostre Centre.

ARTICLES DIDÀCTICS
1. VELOCITAT I COMPRENSIÓ LECTORA:

Segons els entesos un “bon lector” és aquell que no llegeix paraula per paraula, sinó que es aquell que agrupa les paraules al llegir (Maurice Guidici “Entrenament per la lectura ràpida i eficaç”).

Així, el llegir a major velocitat és més efectiu també per la comprensió del text que s’ha llegit.

Tot sembla ser, que el lector ràpid que és capaç d’assolir més paraules d’un sol cop, capta la informació de forma global. Tot això el portaria a aconseguir llegir idees i això esdevindria en una comprensió més eficaç.

Per contra, el lector lent, al llegir les paraules d’una en una, necessita un sobre esforç afegit per aconseguir aquesta mateixa idea genèrica.
2. TRASTORNS DE L'APRENENTATGE:

Avui dia es reconeix l'existència d'un dèficit específic dels aprenentatges escolars, que és la causa principal del fracàs escolar i que s'ha denominat “TRASTORN D'APRENENTATGE (TA)”.

Concepte: consisteix en una sèrie de dificultats en l'aprenentatge de les habilitats acadèmiques i/o escolars, especialment en la lectura, càlcul i en l'expressió escrita. No existeixen acords universals en la terminologia al definir Dificultats d'Aprenentatge. En termes generals consistiria en: “Condició que pateix una persona i que interfereix en la seva habilitat per a emmagatzemar, processar o produir la informació adequada. I que es tradueix en dificultats per a escoltar, parlar, llegir, escriure, lletrejar, raonar, realitzar amb èxit tasques matemàtiques o relacionar-se amb els altres. Sense que, d'altra banda, existeixi causa intel·lectual, cultural i emocional perquè es doni aquesta dificultat.

Inici: aquestes deficiències evolutives en les adquisicions i/o execució d'habilitats específiques, s'evidència ja en la infantesa. L'inici s'albira en l'escola infantil i en l'inici de l'educació primària. Sovint els pares comencen, malauradament, a familiaritzar-se amb frases com: “és una mica lent”, “necessita millorar la seva psicomotricitat”, “es despista amb facilitat”, “no està bé lateralitzat”, etc.… Tots aquests comentaris generen preocupació en els pares i dubtes de com procedir referent a tot això.

El Diagnòstic s’acostuma a realitzar durant el període escolar. És necessari aplicar una intervenció precoç. En aquest tipus de problemàtica, el paper del tutor/a d'aula i de l'equip pedagògic del col·legi és fonamental, ja que són els professionals que coneixen tant al nen com el seu entorn (família, amics, etc.…) i que ja des de l'inici de

la seva escolarització poden donar la veu d'alarma i iniciar el seu tractament i seguiment fins a l'adolescència. És primordial la seva funció per a poder detectar a temps qualsevol possible “TA”, i així poder buscar ràpidament possibles solucions i derivar-los als professionals corresponents (neuròlegs, psicòlegs, logopedes …).

Característiques: aquestes dificultats per aprendre es manifesten de diferents formes i/o tipus i poden combinar-se de maneres molt diverses, i amb una gran varietat en els nivells de severitat. Els “TA” no són el mateix que els “TDAH” però tot sovint solen coexistir i s'ha de realitzar un diagnòstic diferencial a càrrec del professional adequat.
Tipus: Dislèxia, Disgrafia, Discàlculia, Disortografia, Disfasia, Dificultats en l’Atenció i la Memòria ...

Avaluació: portada a terme per un equip multidisciplinar constituït per: Neuròleg, Psicòleg, Psiquiatra, Exploracions Audiomètriques i Exploracions d'Agudesa Visual.

Família: és de gran interès i importància, ja que compleix el rol més important. La majoria de les vegades és necessari treballar amb pares i mares per a estimular una actitud d'acceptació i ajuda, en les dificultats del seu fill/a. És cert que cada vegada més els pares/mares s'impliquen en l'aprenentatge dels seus fills. Sabent que és indispensable comptar amb una adequada formació que els permeti adaptar-se a la societat actual.

Tractament: després de l'Avaluació Inicial per a determinar, les dificultats que manifesta el nen/a es dissenya un Programa d'Intervenció Personalitzat (com a “vestit a mida”). I que permet alhora que es dirigeixi al Trastorn de l'Aprenentatge, intervenir també en els Trastorns de Conducta, de Comunicació i TDAH que possiblement poguessin estar o donar-se associats.
Tot això pot derivar en una sèrie d'interferències en la vida escolar del nen/a, perquè pot generar un desfasament important entre el seu autèntic potencial i el rendiment acadèmic final, i per tant, repercutirà en la seva Autoestima, en la seva relació amb el seu entorn tant escolar com familiar.
3. LA DISLEXIA:
¿QUINS són els SÍMPTOMES de la DISLÈXIA?

A mesura que el nen creix varien.

Dels 3 als 5 anys: de vegades tenen desenvolupament lent de la parla amb dificultats de pronunciació. Inconvenients per aprendre les rutines i memoritzar els números, lletres, dies de la setmana, cançons o els colors; dificultats amb la manipulació de la roba a l’hora de vestir-se.

Dels 6 a 8 anys: confonen els números, les lletres o canvien l’ordre d’aquestes dins de les paraules; tenen dificultats amb la pronunciació i el record de paraules; inconvenients per comprendre les lectures; i tenen dificultats de coordinació, la qual cosa els hi provoca una cal·ligrafia deficient.

Dels 12 anys cap endavant: dificultats per concentrar-se, no formula conceptes de forma ordenada, té dificultats per planificar el seu temps, i es bloqueja emocionalment.

La dislèxia pot DIAGNOSTICAR-SE des de l’època preescolar, i ha de ser ATESA des de la seva captació, doncs quan més s’ajorni el tractament, més complexa s’hi pot tornar. VINE A INFORMAR-TE! a PSICOCENTRE SALUSMENT.
****************************************************
REFORÇ ANGLÈS: per a nens/es. Podràs assolir i millorar el teu nivell d'anglès :
* Primària
* Secundària
* Batxillerat

Truca’ns i t'informem
Telèfon: 937136353

...i ara també Reforç Anglès per Adults
1. Velocitat i Comprensió Lectora

2. Trastorns de l’Aprenentatge

3. La Dislèxia
NOVETAT