Què és la Psicomotricitat?. Hi ha autors que la defineixen com una forma de llenguatge, el primer llenguatge de la persona. Es tracta d’una acció motora organitzada en el temps i en l’espai; inclou la coordinació del cos, orientació espai - temporal, consciència de l’esquema corporal i ritme. La visió global del terme integra les interaccions: cognitives, emocionals, simbòliques i senso-motrius. És la capacitat de ser i de expressar-se dins un context psicosocial. Per això és tan important en el desenvolupament harmònic de la personalitat.

Per a qui és la Psicomotricitat? En l’actualitat es considera necessària per afavorir el desenvolupament maduratiu de tots els nens/nenes sense distinció. Així doncs, hi ha L’Estimulació Psicomotriu adreçada per potenciar la intel·ligència i la sociabilitat del nen/a, com una alternativa extraescolar més. O bé, hi ha la Reeducació Psicomotriu que es suggereix com a terapèutica pel nen/a amb alguna dificultat.

La Psicomotricitat progressa a mida que el nen/a madura física i psíquicament.

Objectius de la Psicomotricitat són: ajudar al nen/a a conèixer el seu propi cos i les seves possibilitats d’acció vers a sí mateix i al seu entorn. Augmentar la seva potència física, intel·lectual i afectiva. Millorar el seu autocontrol i les seves relacions personals i amb el medi. Col·laborar en l’educació del nen/a amb problemes d’aprenentatge o de relació.

S’aplica: per potenciar la cognició (millora la intel·ligència i el rendiment acadèmic), en dificultats d’escriptura i lectura (dislèxia), en problemes d’actitud (timidesa, agressivitat, impulsivitat), en dificultats d’atenció (manca de concentració), per millora del to muscular (hipotonia, hipertonia), per estimular la percepció i els sentits (vista, oïda, olfacte, tacte) i l’estimulació verbal entre d’altres. S’aconsegueix: amb jocs i circuits, en equip i individual, exercicis de mímica i/o imitació, exercicis motrius i sensorials, amb ritmes, cançons i entrenament en la relaxació.

TALLERS DE PSICOMOTRICITAT:

Dies: un vegada per setmana, els dilluns (en possibilitat d’obrir un altre grup, un cop aquest estigui ple)

Horari: de 18:00 a 19:30 h.

Equip: roba còmoda i sabatilles flexibles

Per a qui?: per nens i nenes entre 3 i 9 anys.

A on?: a la Sala “Cosment” de PSICOCENTRE SALUSMENT

Què tinc que dur?: ganes de passar-to bé.

Truca’ns, t’informarem: 937136353 o per e-mail: info@psicocentre-salusment.es
****************************************************